Skip to main content

Pożyczka pomostowa

Celem finansowania pomostowego jest umożliwienie lub ułatwienie rozpoczęcia projektu biznesowego na jego początkowym etapie. Czas to pieniądz i pewnych rzeczy nie można odkładać. Pożyczka pomostowa zapewnia dostęp do środków finansowych od momentu ponoszenia pierwszych wydatków na realizację projektu - przed otrzymaniem refundacji, refinansowania kredytem bankowym lub uzyskaniem płatności od kontrahenta.

Finansowanie pomostowe pozwoli firmie m.in. na:

 • zapewnienie płynności finansowej potrzebnej do realizacji większego kontraktu,
 • wykorzystanie pojawiającej się na rynku okazji,
 • zapewnienie ciągłość finansowania w kryzysowej sytuacji,
 • rozpoczęcie inwestycji przed uruchomieniem kredytu bankowego lub otrzymaniem dotacji.

Aby uzyskać finansowanie pomostowe wystarczy przedstawić cel finansowania, źródło spłaty oraz odpowiedzenie zabezpieczenie. Rodzaje akceptowanych zabezpieczeń poniżej:

 
Zabezpieczenie: Parametry finansowania:
   
nieruchomość Zabezpieczeniem może być nieruchomość komercyjna (lokal handlowy, magazyn, biurowiec itp.) lub mieszkaniowa.
 • finansowanie do wysokości 60% wartości nieruchomości,
 • minimalna wartość pożyczki 50 tys. PLN,
 • maksymalna wysokość pożyczki 10 mln PLN.
   
ruchomości Zabezpieczeniem mogą być środki trwałe (ruchomości) np.: maszyny, urządzenia, środki transportu.
 • finansowanie do wysokości 50% wartości zabezpieczenia,
 • minimalna wartość pożyczki 100 tys. PLN,
 • maksymalna wysokość pożyczki 1 mln PLN.
   
papiery wartościowe Finansowanie pod zastaw akcji lub obligacji.
 • minimalna wartość pożyczki 100 tys. PLN,
 • maksymalna wysokość pożyczki 10 mln PLN,
 • poziom zabezpieczenia ustalany indywidulanie.
   
saldo należności Zabezpieczeniem jest cesja wierzytelności wynikających z obrotu generowanego przez firmę z grupą stałych odbiorców.
 • finansowanie do wysokości 70% wartości zabezpieczenia,
 • minimalna wartość pożyczki 100 tys. PLN,
 • maksymalna wysokość pożyczki 4 mln PLN.
   
saldo terminala Finansowanie dedykowane jest dla sieci handlowych oraz większych sklepów realizujących transakcję kartami z wykorzystaniem terminali płatniczych. 
 • pożyczka do wysokości 70% średnio miesięcznego salda,
 • minimalna wartość pożyczki 500 tys. PLN
  (minimalne akceptowane m-c saldo to 700 tys. PLN),
 • maksymalna wysokość pożyczki 2 mln PLN.

 

O pożyczkę pomostową może starać się każda firma niezależnie od formy prawnej oraz rodzaju prowadzonej działalności. Finansowanie pomostowe jest dostępne również dla firm które, nie mają zdolności kredytowej lub posiadają zaległości względem ZUS czy Urzędu Skarbowego. Finansowanie pomostowe może uzyskać także nowa firma. Wymagane będzie przedstawienia zabezpieczenia, określenie celu finansowania oraz sposobu spłaty pożyczki.  

Prostota i szybkość - zalety pożyczki pomostowej

Wsparcie pomostowe z definicji jest finansowaniem krótkoterminowym. Finansowanie pomostowe może być udzielana na okres od 3 do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia jej na kolejny okres. Pożyczki pomostowe przyznawane są szybko i na uproszczonych zasadach, jej uzyskanie jest łatwiejsze, niż otrzymanie pozytywnej decyzji w banku podczas ubiegania się np. o kredyt inwestycyjny dla firmy.

Decyzja o przyznaniu finansowania i szczegółowe warunki (w tym oprocentowanie i prowizja)  są  ustalane  indywidualnie dla każdej z pożyczek w oparciu przede wszystkim o kwotę i okres finansowania oraz ocenę zabezpieczenia i przeznaczenie pożyczki.


Chcesz skorzystać z pożyczki pomostowej?

Zamów bezpłatną konsultację: