Skip to main content

Pożyczka pod zastaw środków trwałych

Z finansowania mogą skorzystać firmy posiadające własne aktywa rzeczowe (środki trwałe), które mogły by stanowić zabezpieczenie pożyczki. Pożyczka w uproszczonej procedurze przyznawana jest na podstawie oceny zabezpieczenie i przeznaczania finansowania.

Parametry pożyczki:

  • finansowanie do wysokości 50% wartości zabezpieczenia,
  • minimalna wartość pożyczki 100 tys. PLN,
  • maksymalna wysokość pożyczki 1 mln PLN.

Zabezpieczeniem mogą być ruchomości (środki trwałe inne niż nieruchomości) np.: maszyny, urządzenia, środki transportu - stanowiące składnik rzeczowych aktywów przedsiębiorstwa.

 


Chcesz skorzystać z pożyczki?

Zamów bezpłatną konsultację: