Skip to main content

Finansowanie kontraktów

bez zabezpieczeń rzeczowych

Finansowanie może dotyczyć kontraktów handlowych, produkcyjnych i usługowych (w tym budowlanych). Może być uruchomione  na dowolnym etapie przedsięwzięcia - zależnie od potrzeb - np.  już na początku całego procesu związanego z realizacją kontraktu. Finansowanie może mieć charakter jednorazowy bądź odnawialny.

Atuty finansowania:

  • uproszczone i elastyczne procedury,
  • szybkie uruchomienie finansowania,
  • harmonogram spłaty finansowania dostosowany do harmonogramu płatności zawartym
    w kontrakcie.

Finasowanie pochodzi ze źródeł poza bankowych dzięki czemu skorzystać z niego mogą również firmy, które nie mają tradycyjnie rozumianej "zdolności kredytowej". Podstawowym kryterium otrzymania finansowania jest tu ocena źródła spłaty (kontraktu) oraz zabezpieczenia. Rodzaj wymaganego zabezpieczenia zależy od momentu w który ma zastać uruchomione finansowanie. 

Moment uruchomienia finansowania Wymagane zabezpieczenie
Przed wystawieniem faktury
(pre-finansowanie)
Zabezpieczenia rzeczowe
(środki trwałe, nieruchomość)
Po wystawieniu faktury
(faktoring kontraktowy)

Cesja praw z kontraktu
Takie finansowanie działalności doskonale wesprze przedsiębiorstwo w realizacji np. dodatkowych zamówień (kontraktów), które normalnie firma musiała by odrzucić z braku środków na ich realizacje.


Chcesz skorzystać z finansowania kontraktów?

Zamów bezpłatną konsultację: